Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR PD Brežice 2017 - 2021 

 1. ANICA HRIBAR - predsednica PD

 2. MARINKA LUPŠINA NOVAK - podpredsednica PD

 3. VERA POLAK - tajnica

4. JOŽICA DRAŽIL  - blagajničarka

5. ANTON HRIBAR - načelnik VO

6. OLGA KRŽAN  - načelnica OVGN

7. MILAN TOMIČ - načelnik MO

8. NATALIJA VAHČIČ - nečelnica MO

9. MOJCA ŠTERK - članica

10. JOŽE LOVENJAK - član

11. TONE KOSTANJŠEK - član (Torkarji)

Ostali sodelavci Upravnega odbora društva: 

- MARJAN ROVAN - gospodar, praporščak, torkarji

- NEVENKA BAŠKOVČ - računovodkinja

-TONE JESENKO - članstvo

- JOŽICA SRPČIČ - članstvo

- LAURA RUEH - članstvo, obveščanje

- MONIKA VOLK - planninski večeri

- JOŽE MOLAN - pomočnik praproščak

- DANICA FUX - tradicionalne prireditve