Iz zgodovine

V letnem poročilu Planinskega društva Brežice z dne 11. 9. 1951 je zapisano: "Društvo je obstajalo že pred zadnjo vojno. Po osvoboditvi je pobuda nekaterih predvojnih članov, da bi ga obnovili, najprej naletela na slab odziv, posebno pri mladih, ker so se bolj posvečali drugim športnim panogam, starejši planinci pa so bili včlanjeni v PD Krško. To društvo, še posebej takratni predsednik Jože Košorak, je spodbujalo brežiške planince, da bi ustanovili lastno društvo."

Poleti 1950 so v Brežicah res ustanovili svoje planinsko društvo. O pripravah in ustanovitvi ni zapiskov, je pa zapisnik 1. seje skupine. Ta je 13.12.1950 pripravila vse potrebno za 1. občni zbor, ki se je zgodil 28.12.1950. Tako šteje ta datum kot rojstni dan Planinskega društva Brežice. V petih desetletjih se je izmenjalo veliko število članov upravnega odbora in predsednikov, ki so dajali vsebino delu ter v svojem obdobju skrbeli za zdrav odnos do življenja, soljudi in narave.