Program izletov in aktivnosti društva za leto 2024 po skupinah

Letos je program dela objavljen v Excellovi preglednici, kjer so zbrani vsi programi in vseh sekcij, poleg so  tudi še dodatne informacije! 

Program izletov za leto 2024