Članarina za leto 2018

Kategorija članstva                                             

    Članarina
A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 55,00
A/d družinski popust 50,00
B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 25
B/d družinski popust 20
B1 polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50
B/člani društev v tujini vrsta članarine samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije* 13,75
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 16
S+Š/d družinski popust 12,80
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 7
P+O/d družinski popust 5,60
OPP oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 7
OPP/d družinski popust 5,60
B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 13,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.
Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.


Trajanje članstva: 
Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno zavarovanje, velja tudi za asistenco Coris v tujini, morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

Vse ostale ugodnosti o članstvu si lahko ogledate na PZS

PLAČILO članarine ali vpis v društvo uredite pri poverjenikih Jožici Dražil, 051 810 038 in  Veri Polak, 041 971 280.

Članarino lahko nakažete tudi na transakcijski račun društva: SI56 61000-0016777176 ; DELAVSKA HRANILNICA d.d. ; IBAN: HDELSI22.

s pripisom priimkov in imen oseb, za katere se plačuje članarina.

Znamkice in program vam pošljemo s priporočeno pošto.