Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR PD Brežice 2013 - 2017 

 1. TONE JESENKO - predsednik PD

 2. FUX DANICA - podpredsednica PD

 3. MONIKA VOLK - tajnica

4. VERA POLAK  - blagajničarka

5. JOŽICA DRAŽIL - članstvo

6. TONE HRIBAR - načelnik VO

7. OLGA KRŽAN  - načelnica OVGN

8. KATJUŠA OKROŠEK - pom. VGN, mlad. PS

9. MARJAN ROVAN  - nač. OM, gospodar

10. IRENA SUŠA - informiranje

11. MOJCA ŠTERK- načelnica MO

MARIJA VEBLE - častna preds. 

 IVAN VEBLE  predsednik NO Brežice