Aktivnosti ob 70-letnici

Društvo je rekreativno naravnano in vključuje v aktivnosti vse starostne kategorije – otroke, stare le nekaj let, in odrasle do najvišjih let. Moto društva je: »NAZAJ V NARAVO, VSE GENERACIJE.« 


V ta namen organiziramo planinske izlete za otroke in mladino, za odraslo člansko populacijo ter za dve kategoriji starostnikov – za mlajše in starejše upokojence. Aktivni smo tudi na področju naravovarstva, v sklopu katerega opravljamo čistilne akcije po planinskih poteh in organizirano spoznavamo  posebne kotičke Slovenije, ki so še kako pomembni za ohranjanje biotske pestrosti.
V okviru odseka markacistov skrbimo za označevanje in vzdrževanje  planinskih poti. Imamo jih kar 107 km.
Za  jubilejno leto 2020, ko društvo praznuje 70 let aktivnega dela, smo oblikovali nekaj aktivnosti, ki so namenjene vsem občanom in širše. Vabimo vas, da se katere od njih udeležite.

1.    70 x NA VELIKI ŠPIČEK (686 m), 70 x NA VELIKI CIRNIK (630 m)
Cilj je, da se od 1.1. do 31.12. 2020 najmanj 70-krat povzpnete na najvišji vrh občine na južni in/ali severni strani, na Veliki Cirnik ali na Špiček. Pozor: isti dan se lahko na isti vrh vzpnete le enkrat. Smer, iz katere boste osvajali vrhova, je izbira vsakega posameznika. Po opravljenem vzponu pošljete SMS na telefonsko številko 031/373 328. Sporočite ime in priimek, osvojeni vrh, datum in uro vzpona. 
V začetku prihodnjega leta bomo prešteli število vzponov, ki jih bo opravil posamezni pohodnik, in rezultat objavili v Posavskem obzorniku in Planinskih utrinkih 2021. Vsi, ki boste uspeli obiskati prvi ali drugi vrh ali kar oba 70-krat, boste povabljeni na občni zbor društva konec januarja 2021, kjer boste prejeli posebno priznanje.

2.    70 MARKACIJ ZA 70 LET
V marcu vas vabimo, da se priključite delu markacistov, ki bodo na novo markirali in popravljali pot od Globočic proti Velikem Cirniku. Kako se pripravi podlaga, da lahko narišemo rdeče-belo Knafelčevo markacijo, kako se določi pogostost barvanja markacije, kje postavimo smerne table in še druge informacije boste izvedeli od naših markacistov.  Za udobnejši korak bomo na strmih delih vzponov obnavljali lesene stopnice in obsekali grmičke in drugo rastje, ki sega na pot. Veseli bomo družbe vsakogar. 


3.    NARAVOVARSTVENI IZLET PO SUHIH TRAVIŠČIH KOZJANSKEGA
Konec meseca maja bomo organizirali izlet po suhih traviščih Kozjanskega, ki ga bodo vodili strokovnjaki iz Kozjanskega parka. 
Najvišji, predalpski predeli Kozjanskega parka – Vetrnik, Oslica, Bohor - dosegajo nadmorsko višino med 600 in 1000 metri. Sonaravno kmetovanje je ustvarilo enega najlepših in najbogatejših rastišč – hribovske suhe travnike z izredno biotsko pestrostjo.
Hribovski suhi negnojeni travniki s tradicionalno rabo (prevladuje enkratna košnja in jesenska paša) so prava zakladnica žive narave, ki svojo podobo tedensko spreminjajo. Dodatno k pestrosti pripomorejo posamezna drevesa ali grmišča ter mejice.
Vabljeni vsi, ki sta vam mar narava in ohranjanje njene raznolikosti.

4.    70 UR HOJE ZA MLADE PLANINCE

Tudi mlade planince izzivamo, da opravijo v letu 2020 vsaj 70 ur planinskih aktivnosti. Število opravljenih ur bodo beležile mentorice planinskih skupin na osnovnih šolah. Med aktivnosti se štejejo udeležba na izletih in pohodih, orientacijskih pohodih, čistilni akciji, taborih društva in drugih aktivnostih, ki jih določijo mentorice.
Mladi planinci iz šol, kjer nimajo mentorja, si tabelo za vpis aktivnosti izdelajo sami in vanjo beležijo, kaj so naredili. V tabelo vpišejo naziv aktivnosti (kaj, kam,…), koliko ur je trajala, kdo jo je vodil  in podpis vodje. Število opravljenih ur v tabeli potrdi vodja izleta (vodnik izleta). V kolikor opravijo izlet/pohod samo v spremstvu staršev, potrdijo aktivnost s podpisom v tabeli starši. Ob koncu leta starši pošljejo tabelo z navedenimi podatki na naslov: PD Brežice, Cesta bratov Milavcev 18, 8250 Brežice. Ob tem ne pozabite napisati svojih kontaktnih podatkov, da vas bomo lahko povabili na zaključno prireditev. Vsi, ki boste  dosegli cilj, boste prejeli nagrado na čajanki v januarju 2021.
 

5.    POHOD 70-LETNIKOV
V drugi polovici septembra vabimo na pohod po okolici Sromelj vse,  ki boste v letu 2020 praznovali 70. rojstni dan. Vabljeni so tudi družinski člani. Pripravili bomo krajši in daljši pohod, izbrali si boste ustrezno svoji kondiciji. Pohod bomo zaključili s prigrizkom in zdravico ob skupnem jubileju.

6.    OBELEŽITEV 70-LETNICE DRUŠTVA NA CIRNIKU
V soboto, 10. 10. 2020, bomo organizirali pohod na Veliki Cirnik. To bo osrednji pohod ob 70-letnici društva in 20-letnici bivaka. Pohod bomo pričeli na Čatežu in se preko Žejnega povzpeli na vrh, kjer bo krajša slovesnost, po njej pa piknik.

7.    ZAKLJUČNA PRIREDITEV OB 70-LETNICI DRUŠTVA IN PLANINSKI VEČER
Jubilejno leto bomo zaokrožili s prireditvijo v četrtek, 14. 12. 2020, to je dan kasneje, kot je bilo ustanovljeno društvo; ustanovni zbor je bil namreč 13. 12. 1950. 
Na kratko bomo pogledali 70-letno zgodovino društva, nato pa večer strnili s planinskim večerom in prireditvijo Brati gore. Povabili bomo predstavnike PZS, Občine Brežice, Športne zveze Brežice, društev MDO Zasavja in Posavja ter prijateljska društva iz Slovenije in Hrvaške. Naš gost bo eden od vidnejših planincev ter alpinist, osvajalec domačih in tujih gora.