Področno tekmovanje - Mladina in gore

Uredil: Fux Danica, 15 fotografij
Datum: 12.11.2014

V soboto, 8. 11. 2014, je bila Osnovna šola Cerklje organizator področnega tekmovanja Mladina in gore. Pri tem je sodelovalo tudi naše društvo.

1 48
Zbrani kontolorji
© Tine Vimpolšek
2 46
Vsi skupaj
© Tine Vimpolšek
3 45
Cerkljanski tekmovalci s svojo mentorico
© Tine Vimpolšek
4 44
Še enkrat s predsednikom društva Tonetom Jesenkom
© Tine Vimpolšek
5 43
Kulturna prireditev
© Tine Vimpolšek
6 45
Mentorji in tekmovalci
© Tine Vimpolšek
7 45
Nastopajoči s predsednikom
© Tine Vimpolšek
8 45
Tekmovalci na prireditvi
© Tine Vimpolšek
9 44
© Tine Vimpolšek
10 43
Pozdrav predsednika društva
© Tine Vimpolšek
11 41
Še zadnji napotki in začelo se bo . . .
© Tine Vimpolšek
12 35
Kontrolorji in tekmovalci
© Tine Vimpolšek
13 36
Reševanje testov
© Tine Vimpolšek
14 34
Reševanje testov
© Tine Vimpolšek
15 33
Razgovori in izmenjave mnenj med mentorji
© Tine Vimpolšek