Prilipe - Čateške toplice - naravovarstveni izlet

Uredil: Tokić Meho, 21 fotografij
Datum: 18.11.2017

Dne 18. 11. 2017 je je odsek za varstvo gorske narave PD Brežice organiziral naravovarstveni izlet, invazivni organizmi pri nas v predelu Čateških toplic in Prilip.

Izlet je vodil profesor Dušan Klenovšek, naravovarstveni sodelavec v Kozjanskem parku, varuh gorske narave, redni avtor prispevkov v Planinskem vestniku in dober poznavalec območja.

Popeljal nas je ob topli strugi do Čateških toplic in do mrtvic Save pri Prilipah (Cola). Seznanil nas je s številnimi invazivnimi rastlinami in živalmi, ki živijo na tem območju.

Imeli smo lep poučen izlet.

Tončka Tokić

 

1 30
Profesor Dušan Klenovšek
© Meho Tokić
2 33
Zanimiva in poučna razlaga
© Meho Tokić
3 33
Vodna solata
© Meho Tokić
4 29
Tujerodne rastline
© Meho Tokić
5 28
© Meho Tokić
6 29
Del struge je prekrit s "solato"
© Meho Tokić
7 29
© Meho Tokić
8 28
© Meho Tokić
9 26
© Meho Tokić
10 28
© Meho Tokić
11 29
Ko ribe jedo iz roke
© Meho Tokić
12 30
Tilapia je prišla iz Nila
© Meho Tokić
13 32
© Meho Tokić
14 29
Topla struga pri Čateških toplicah
© Meho Tokić
15 29
Spustili smo jo nazaj v vodo
© Meho Tokić
16 32
© Meho Tokić
17 27
O vodno "solati"
© Meho Tokić
18 31
© Meho Tokić
19 28
Ob avtocesti Obrež-Brežice
© Meho Tokić
20 28
Mrtvica reke Save (Cola)
© Meho Tokić
21 26
© Meho Tokić