Prilipe - Čateške toplice - naravovarstveni izlet

Uredil: Tokić Meho, 21 fotografij
Datum: 18.11.2017

Dne 18. 11. 2017 je je odsek za varstvo gorske narave PD Brežice organiziral naravovarstveni izlet, invazivni organizmi pri nas v predelu Čateških toplic in Prilip.

Izlet je vodil profesor Dušan Klenovšek, naravovarstveni sodelavec v Kozjanskem parku, varuh gorske narave, redni avtor prispevkov v Planinskem vestniku in dober poznavalec območja.

Popeljal nas je ob topli strugi do Čateških toplic in do mrtvic Save pri Prilipah (Cola). Seznanil nas je s številnimi invazivnimi rastlinami in živalmi, ki živijo na tem območju.

Imeli smo lep poučen izlet.

Tončka Tokić

 

1 29
Profesor Dušan Klenovšek
© Meho Tokić
2 32
Zanimiva in poučna razlaga
© Meho Tokić
3 30
Vodna solata
© Meho Tokić
4 28
Tujerodne rastline
© Meho Tokić
5 27
© Meho Tokić
6 28
Del struge je prekrit s "solato"
© Meho Tokić
7 27
© Meho Tokić
8 27
© Meho Tokić
9 25
© Meho Tokić
10 27
© Meho Tokić
11 28
Ko ribe jedo iz roke
© Meho Tokić
12 29
Tilapia je prišla iz Nila
© Meho Tokić
13 31
© Meho Tokić
14 28
Topla struga pri Čateških toplicah
© Meho Tokić
15 28
Spustili smo jo nazaj v vodo
© Meho Tokić
16 31
© Meho Tokić
17 26
O vodno "solati"
© Meho Tokić
18 30
© Meho Tokić
19 27
Ob avtocesti Obrež-Brežice
© Meho Tokić
20 27
Mrtvica reke Save (Cola)
© Meho Tokić
21 25
© Meho Tokić