Članarina za leto 2017

Kategorija članstva                                             

    Članarina
A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 55,00
A/d družinski popust 50,00
B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 25
B/d družinski popust 20
B1 polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50
B/člani društev v tujini vrsta članarine samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije* 13,75
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 16
S+Š/d družinski popust 12,80
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 7
P+O/d družinski popust 5,60
OPP oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 7
OPP/d družinski popust 5,60
B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 13,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.
Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.


Trajanje članstva: 
Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno zavarovanje, velja tudi za asistenco Coris v tujini, morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

Vse ostale ugodnosti o članstvu si lahko ogledate na PZS

PLAČILO članarine ali vpis v društvo uredite pri poverjenikih Lauri Rueh,  040 202 064, Jožici Srpčič, 031 893 644, Jožici Dražil, 051 810 038, Veri Polak, 041 971 280 in Tonetu Jesenku, 051 323 335.

Članarino lahko nakažete tudi na transakcijski račun društva: 02373-0010774302

s pripisom priimkov in imen oseb, za katere se plačuje članarina.

Znamkice in program vam pošljemo s priporočeno pošto.